Joomla project supported by everest poker review.

Other languages / Polskie / Oficjalna wiadomość na Dzień Tańca 

  

  

Oficjalna wiadomość na temat
Dnia Tańca
29 kwiecień 2017
www.danceday.cid-portal.org

 


W tym roku Międzynarodowa Rada Tańca CID łączy siły z World Food Program WFP, aby stworzyć Taniec dla Zera Głodu, projekt promujący zdrowe odżywianie poprzez taniec i edukację. WFP oferuje posiłki dla 80 milionów ludzi w 80 krajach: wfp.org

Zdrowe odżywianie i taniec idą w parze w promowaniem zdrowego stylu życia. Chcemy promować bezpieczeństwo żywnościowe i brak głodu we wszystkich krajach.

Szkoły s tworzyą małe programy taneczne dla dzieci, aby uświadomiać znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz utrzymania zdrowego stylu życia. Młodzi tancerze będą mieli możliwość śledzenia szkolenia i otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 150 godzin zajęć tanecznych.

Szkoły uczestniczące będą tworzyć choreografię, koncentrując się na znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego oraz osiągnięciu braku głodu, które zostaną zaprezentowane w obchodach Międzynarodowego Dnia Tańca (29 kwietnia) i Światowego Dnia Żywności (16 października). WPF, CID i UNESCO rozpocznie swoje partnerstwo wraz z kampanią medialną wydarzenia w Paryżu.

Projekt będzie promował bezpieczeństwo żywnościowe, edukację dzieci na temat znaczenia zdrowego odżywiania, zapewnienie możliwości zawodowych i osiągnięcie braku głodu, poprzez taniec.


Alkis Raftis
Prezydent Międzynarodowej Rady Tańca
CID, UNESCO, Paris

 

 

1.Oficjalna wiadomość na Dzień Tańca jest rozsyłana do ponad 100 000 osób związanych z tańcem w 200 krajach. Jest tłumaczona na dziesiątki języków. Poproś nas o tłumaczenie, albo przetłumacz wiadomość na swój język; prześlij ją do organizacji zajmujących się tańcem i mediów. Możesz znaleźć wskazówki i poprzednie wiadomości na www.danceday.cid-portal.org

2. Światowy Dzień Tańca, odbywający się każdego roku 29 kwietnia, został ustanowiony w 1982 roku przez CID, w celu zwrócenia uwagi na sztukę tańca. Jest celebrowany przez miliony tancerzy na całym świecie. Tego dnia zespoły taneczne i szkoły tańca, organizacje i indywidualni tancerze, profesjonaliści i amatorzy, organizują taneczne wydarzenia, skierowane do publiczności innej niż ta, z którą spotykają się na codzień.


- CID jest międzynarodową organizacją patronacką dla wszelkich form tańca we wszystkich krajach świata
- została założona w 1973 r. przy UNESCO w Paryżu, gdzie do dziś posiada swoją siedzibę
- CID reprezentuje sztukę tańca i uznawana jest przez UNESCO, narodowe i regionalne rządy, międzynarodowe organizacje i instytucje
- członkowie CID to wybitne osobistości w dziedzinie tańca, federacje, stowarzyszenia, szkoły oraz firmy w ponad 170 krajach
- UNESCO jest organizacją edukacyjną, naukową i kulturalną Narodów Zjednoczonych

International Dance Council - Conseil International de la Danse
CID c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France
Tel. +33 1 4568 4953 Mob. +33 6 1155 3111
www.cid-portal.org             www.cid-world.org

 

 

 

line pattern
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficjalna wiadomość na
Dzień Tańca
29 kwietnia 2016 
 
 

Media informują głównie o przedstawieniach tanecznych, rzadko wspominając o przygotowaniach do nich. Jednak to nauka tańca jest zdecydowanie bardziej rozwinięta: dziesięć razy więcej osób uczy się tańca na kursach niż przedstawia go na scenie.

 

   Obecny kryzys ekonomiczny zdaje się oszczędzać taniec: podczas kiedy wiele firm zostało zlikwidowanych, zdecydowana większość szkół tańca radzi sobie dobrze, co najwyżej tracąc kilkoro uczniów.

 

Po raz kolejny udowadnia to, że taniec stanowi niemal podstawową potrzebę- ludzie wolą zmniejszyć inne wydatki niż przestać opłacać lekcje tańca.

 

   Państwowe dotacje dla publicznych szkół zostały niemal wszędzie okrojone, dlatego też coraz większą wagę przywiązuje się do pozyskiwania sponsorów. Szkoły prywatne, utrzymujące się z opłat uiszczanych przez uczniów, muszą większą uwagę zwracać na reklamę, która pomoże im zainteresować więcej osób. Zwiększają również zakres nauczanych tańców, organizują taneczne imprezy, starają się być bardziej elastyczni i wychodzić z inicjatywą na zewnątrz.

 

   Niestety, w niektórych państwach istnieją organizacje, które próbują ograniczać liczbę nauczycieli tańca. Wywierają oni nacisk na rządy narodowe, aby tylko dyplomy wydawane przez nich były oficjalnie uznawane. My wierzymy, że nauczanie tańca powinno być otwarte dla każdego, bez żadnych ograniczeń.

 

   Nic nie powinno powstrzymywać ludzi od nauczania, uczeńa bądź przedstawiania sztuki, bez względu na to, czy jest to muzyka, teatr, taniec, malarstwo czy poezja.

 

   Zachęcamy wszystkich do solidnej nauki i zdobywania certyfikatów i dyplomów, w celu zdobycia zaufania uczniów, ale nalegamy aby nie traktować tych kwalifikacji jako sposobu na trzymanie innych z dala od nauczania w prywatnych szkołach.  Rządy powinny odpierać naciski ze strony grup interesów, które próbują stworzyć monopol dla siebie w którejkolwiek z dziedzin sztuki.

 

   Prawdziwy profesjonalista jest szczęśliwy mogąc polegać na swoim talencie, wiedzy i reputacji- nie na przywilejach wynikających z prawnych regulacji, które powstrzymują innych od stanięcia z nim w zawody. Sztuka z definicji jest otwarta, nie ekskluzywna.

 

   Dzień Tańca 2016 jest dedykowany utrzymaniu polityki otwartych drzwi w nauce tańca.

 
Alkis Raftis
Przewodniczący Międzynarodowej Rady Tańca
CID, UNESCO, Paryż

 

 

1.Oficjalna wiadomość na Dzień Tańca jest rozsyłana do ponad 100 000 osób związanych z tańcem w 200 krajach. Jest tłumaczona na dziesiątki języków. Poproś nas o tłumaczenie, albo przetłumacz wiadomość na swój język; prześlij ją do organizacji zajmujących się tańcem i mediów. Możesz znaleźć wskazówki i poprzednie wiadomości na www.danceday.cid-portal.org


2. Światowy Dzień Tańca, odbywający się każdego roku 29 kwietnia, został ustanowiony w 1982 roku przez CID, w celu zwrócenia uwagi na sztukę tańca. Jest celebrowany przez miliony tancerzy na całym świecie. Tego dnia zespoły taneczne i szkoły tańca, organizacje i indywidualni tancerze, profesjonaliści i amatorzy, organizują taneczne wydarzenia, skierowane do publiczności innej niż ta, z którą spotykają się na codzień.

 

3. - CID jest międzynarodową organizacją patronacką dla wszelkich form tańca we wszystkich krajach świata

- została założona w 1973 r. przy UNESCO w Paryżu, gdzie do dziś posiada swoją siedzibę

- CID reprezentuje sztukę tańca i uznawana jest przez UNESCO, narodowe i regionalne rządy, międzynarodowe organizacje i instytucje

- członkowie CID to wybitne osobistości w dziedzinie tańca, federacje, stowarzyszenia, szkoły oraz firmy w ponad 170 krajach

- UNESCO jest organizacją edukacyjną, naukową i kulturalną Narodów Zjednoczonych

 

 

International Dance Council  -  Conseil International de la Danse

CID  c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

Tel. +33 1 4568 4953    Mob. +33 6 1155 3111  

www.cid-portal.org      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

line pattern

 
 

 

 

OFICJALNA WIADOMOŚĆ

NA DZIEŃ TAŃCA

29 KWIETNIA 2008 r.

 

 

 

   Rządy, sponsorzy i media będą naszym obiektem zainteresowania w bieżącym roku.


   Rządy (narodowe, regionalne i lokalne), sponsorzy (prywatni i publiczni) oraz media (gazety, magazyny, radio, telewizja) to trzy najistotniejsze grupy gremiów wpływające w praktyce na naszą sztukę. Osoby zawodowo zajmujące się tańcem napotykają na wiele problemów w indywidualnym kontakcie z w/w gremiami a rezultaty tych starań pozostają niewielkie. Proponujemy lepszy sposób: Sekcje CID reprezentujące wszystkie formy tańca, wszystkie poziomy, wszystkie funkcje.


   Zapraszam wszystkich tancerzy by dołączyli do International Dance Council i utworzyli Sekcje CID. Sekcje te będą zdolne stawiać czoła zasadniczym kwestiom dotyczącym tańca. Dzięki Sekcjom, oficjalnie zarejestrowanym podmiotom, wszyscy tancerze mogą ukształtować lepsze warunki pracy ze swoją sztuką. Będą mogli ubiegać się o odpowiednie regulacje rządowe, stosowne wsparcie sponsorów, jak również satysfakcjonującą obecność w mediach.


   Proponujemy zastąpienie działania w pojedynkę troską o wspólne dobro. Każdy z nas dążył do zdobycia „okruchów” – poprzez wspólną pracę zwiększymy rozmiar całego „ciasta”.


   CID nie jest oczywiście unią handlową ale Sekcje CID mogą wywierać presję na poziomie lokalnym i narodowym. Ich siła wynika z tego, że reprezentują całe spektrum sztuki tańca. Mogą przekonać środowiska, w których rozwijają się tancerze, że ich sztuka jest istotna dla dobra całego społeczeństwa.

Profesor Alkis Raftis

Prezydent

International Dance Council CID

UNESCO, Paryż

 

 

 

International Dance Council  -  Conseil International de la Danse

CID  c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

Tel. +33 1 4568 4953    Mob. +33 6 1155 3111  

www.cid-portal.org      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

 line pattern

 

 

 

Dance Day        يوم الرقص       Journée de la Danse       舞蹈日       Día de la Danza       День Танца 

a program of the International Dance Council CID at UNESCO
the official organization for Dance world wide
www.cid-portal.org    www.cid-world.org

Friday the 15th. Design by JoomlaTemplateMaker.